โปรแกรมเปิดแฟ้ม PDF (Adobe Acrobat Reader) รุ่นต่าง ๆ

  1. AdobeAcrobatReader_6.0_enu_full.exe
  2. AdobeAcrobatReader_7.1.0_en_US.exe
  3. AdobeAcrobatReader_8.1.2_en_US.exe
  4. AdobeAcrobatReader_9.4.0_en_US.exe
  5. AdobeAcrobatReader_10.1.4_en_US.exe
  6. AdobeAcrobatReader_11.0.0.3_en_US.exe

วิธีติดตั้งโปรแกรม